Βιογραφικό

Ερρίκος Παπατριανταφύλλου

 

Σπουδές

Πτυχιούχος μαθηματικός και αριστούχος διδάκτωρ των μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιστημονικές Δραστηριότητες

Α. Συγγραφικό Έργο

Έχει δημοσιεύσει τα παρακάτω βιβλία.
1) Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων
2) Άλγεβρες Boole
3) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
4) Τριγωνομετρία (το εγκεκριμένο βιβλίο της Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης από το 1967 έως το 1978)
5) Ασκήσεις Τριγωνομετρίας
6) Πανδέκτης Σπουδών (Ο 10ος τόμος αυτής της εγκυκλοπαίδειας καλύπτει όλα τα Μαθηματικά Γυμνασίου-Λυκείου με test όλων των τύπων)

Β. Ερευνητικό Έργο

Έχει δημοσιεύσει 15 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, ελληνικά και ξένα.
Πρόσφατα δημοσίευσε πρωτότυπο σύγγραμα επί ειδικού ερευνητικού θέματος, υπό μορφή "μονογραφίας" και με τίτλο: "Γενικευμένες Μονόμορφες Δομές".

Γ. Συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια

Συμμετείχε σε πάρα πολλά σεμινάρια του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και σε διεθνή συνέδρια ως ακροατής και ομιλητής.

Εργασίες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ BULLETIN OF THE GREEK MATHEMATIKAL SOCIETY Volume 53, 2007 (119-129)   QUOTIENT LOCAL UNIFORMITIES   INTRODUCTION   Quotient structures in the theory of uniform spaces have been considered by R.W. Bagley [1] and C.J. Himmelberg [5] (see also [14]). Moreover, W. Carlson [2] studied quotient structures in quasi-uniform spaces. The more general case …

Δες τη σελίδα »

Ερευνητικό έργο

Όλα τα επόμενα αποτελούν ενημέρωση του επιστημονικού ερευνητικού έργου του Ερρίκου Παπατριανταφύλλου. Ερρίκος Παπατριανταφύλλου Διδάκτορας Μαθηματικών του Παν/μίου Αθηνών και π. τακτικός καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Ηλεκτρονική διεύθυνση: lameduck1975@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ   ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΜΟΡΦΕΣ ΔΟΜΕΣ   ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η μελέτη των χώρων με γενικευμένη μονόμορφη δομή, εμφανίζεται ως προσπάθεια …

Δες τη σελίδα »